Bedrijfsworkshops >


Kies de bril waardoor je kijkt

Duur: 1/2 dag, 2u

Aanpak: Interactief, concreet

Inhoud: In onze dynamische maatschappij staan we niet altijd stil bij wat er rondom ons gebeurt; van kleine handelingen (bijna niemand fietst nog ‘bewust’ of moet nadenken bij het brengen van zijn lepel naar zijn mond) tot complexere gegevens (waarom trek ik altijd dat genre mensen aan? waarom maakt dat me zo boos of angstig?). Deze workshop is bedoeld om hierbij stil te staan en te bevragen of datgene waar we zo zeker van zijn, ook zó effectief is en of we niet beter bepaalde patronen veranderen/aanpassen. Dit met één doel: rust te kunnen vinden in onszelf.

Programma
– Automatische piloot: stilstaan bij de snelheid van het leven.
– Waarnemen: is wat we zien wel betrouwbaar?
– Emoties: uitingen, herkennen en bewustzijn van de diversiteit hierin.
– Model van de wereld.

Effect van deze opleiding
Inzicht krijgen in neurolinguïstische constructen en uw patronen ontdekken.

U leert
– U bewust te worden van uw eigen patronen.
– Rust te vinden in uzelf door een andere bril op te zetten.
– Opnieuw controle te nemen over uw eigen leven.

Talen Nederlands / Engels

Welzijnscoach: Pleuni