Vanaf nu kan je met je smartphone snel en handig online reserveren, nieuwe beurten kopen, je abonnement in het oog houden of eens een berichtje achterlaten bij de @The Park-community. Dat doe je in enkele eenvoudige stappen:

1. Download MyClubPlanner in jouw Apple app store of MyClubPlanner voor Android
2. Zoek onze club: @ The Park
3. Meld je aan met jouw lidnummer/e-mailadres en wachtwoord.
(Ben je dat vergeten? Vraag een nieuw aan…)
4. KLAAR!