Privacybeleid

Identiteit

@The Park – BVBA CC2000
Unitaslaan 84 – 2100 Deurne
03 336 43 49
info@the-park.be
BE 0461 692 581

Algemeen / Doel

@The Park is een uniek concept waarin Body en Mind verwend worden. We zorgen voor sportief plezier, interessante workshops en lezingen, culturele activiteiten en bedrijfsworkshops. @The Park is tevens een toplocatie voor al uw feesten en een gezellige ontmoetingsplaats bij een drankje en een hapje.

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

Deze Privacyverklaring hoort bij de algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor onze leden. Wij raden u aan beide documenten zorgvuldig door te lezen.

Om sportklant te worden, zal de klant zijn gegevens laten inscannen via een identiteitslezer. Door het invoeren van zijn persoonsgegevens aan de balie van @The Park (of in een later stadium op de website the-park.be ), gaat de gebruiker ermee akkoord dat die gegevens worden opgeslagen in de klantenbestanden van @The Park. Die klantenbestanden behoren uitsluitend toe aan CC2000, Unitaslaan 84, 2100 Deurne en zullen gebruikt worden om onze diensten (lidmaatschap, verzekering, praktische informatie, nieuwsbrieven,…) te waarborgen. De gegevens die wij bewaren zijn de volgende: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, rijksregisternummer, telefoon- en/of GSM-nummer, mailadres, foto.

Om deel te nemen aan onze culturele activiteiten vragen wij bij inschrijving de volgende contactgegevens: naam, mailadres en telefoonnummer. Met deze gegevens kunnen we de persoon bereiken in functie van de betrokken activiteit en later op de hoogte brengen van nieuwe activiteiten.

Voor onze horecazaak beschikken we over al de persoonsgegevens van werknemers, om in regel te zijn met de wetgeving terzake.

Rechten van de betrokkenen

De persoonsgegevens die de gebruiker aan @The Park verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. De gebruiker heeft zelf de mogelijkheid zijn eigen persoonsgegevens in te kijken en te verbeteren. Wie vragen heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens of die gegevens wil laten verwijderen, neemt het best contact op met privacy@the-park.be of kan meer informatie vragen aan de balie.

Wie zich als gebruiker op de website van @The park registreert, gaat ermee akkoord dat @The Park cookies opslaat op de harde schijf. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij elk volgend bezoek aan de website van @The Park naar de beheerder van de website worden teruggestuurd om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Wanneer deze cookies verwijderd of uitgeschakeld worden, kan de goede en vlotte werking van de @The Park website niet meer worden gegarandeerd.

Duur van bewaring / toestemming intrekken

Sportklanten zijn vrij hun aflopend abonnement niet te verlengen, maar de gegevens blijven wel bewaard. Zo kunnen ze ook ten alle tijde opnieuw instappen en beginnen sporten zonder een herhaling van de administratieve verplichtingen. Indien de klant zijn sportabonnement niet meer wenst te verlengen, kan de klant vragen zijn persoonsgegevens te verwijderen of laten aanpassen. Dit kan door een schriftelijke en gedateerde aanvraag aan privacy@the-park.be of per post. De klant die zijn persoonsgegevens wenst te verwijderen, moet er zich van bewust zijn dat het lidmaatschap hernieuwd moet worden op het moment dat hij/zij weer wenst te sporten.

Klanten voor culturele activiteiten/workshops kunnen vragen hun persoonsgegevens te verwijderen door een schriftelijke en gedateerde aanvraag aan privacy@the-park.be of per post.

Werknemers die niet meer actief zijn @The Park kunnen vragen hun persoonsgegevens te verwijderen door een schriftelijke en gedateerde aanvraag aan privacy@the-park.be of per post.

Doorgeven aan derden

@The Park respecteert de privacy van alle gebruikers van haar zaak/website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de gebruiker (per mail, registratie en/of contactformulier) aan @The Park verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 worden behandeld. Dat is de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De verschafte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.

De persoonsgegevens van sportklanten worden verwerkt via het ledenbeheerssysteem Clubplanner dat ons verzekert ook zelf in orde te zijn met de GDPR-wetgeving. Tevens worden sommige gegevens bezorgd aan de verzekeringsmakelaar. De sportgerelateerde nieuwsbrieven worden tevens verzonden via Clubplanner en of via het gereputeerde mailprogramma Mailchimp. Cultuurgerelateerde nieuwsbrieven worden in principe enkel via Mailchimp verzonden. De website wordt aangeboden via de beveiligde servers van webbureau Chocolata. De gegevensverwerking van het personeel in functie van de horecazaak en zijn werknemers worden verwerkt via Onlinewerkrooster.be

Vragen

@The Park stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander verbeterd kan worden. Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via privacy@the-park.be of op het adres Unitaslaan 84, 2100 Deurne. Indien u meent dat wij uw klacht niet voldoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) en er in voorkomend geval klacht in te dienen.